e-hvtd v2.0 (9175)

韓國 hàn quốc
♦Tức Đại Hàn Dân Quốc . § Còn gọi là Nam Hàn (South Korea) để phân biệt với Bắc Hàn .