e-hvtd v2.0 (9175)

鞠躬盡瘁 cúc cung tận tụy
♦Cúi gập thân mình xuống, chịu hết cách khó nhọc. Ý nói hết lòng hết sức phụng sự.