e-hvtd v2.0 (9175)

雖然 tuy nhiên
♦Nhưng mà, nhưng lại. § Cũng như đãn thị , nhiên nhi . ◇Hồng Lâu Mộng : Tuy nhiên, văn danh bất như kiến diện, không trường liễu nhất cá hảo mô dạng nhi, cánh thị cá một dược tính đích bạo trúc, chỉ hảo trang hoảng tử bãi , , , , (Đệ thất thập thất hồi) Nhưng mà, nghe tiếng không bằng gặp mặt, trông dáng người đẹp thế này, mà lại là cái xác pháo rỗng ruột, chỉ có cái mã ngoài tốt đẹp thôi.
♦Mặc dù, dù cho. § Cũng như tức sử 使, túng nhiên . ◇Vu Hộc : Tuy nhiên tại thành thị, Hoàn đắc tự tiều ngư , (Đề lân cư ).