e-hvtd v2.0 (9175)

隻影 chích ảnh
♦Bóng chiếc. Nghĩa bóng: Cô đơn, một mình.