e-hvtd v2.0 (9175)

隱語 ẩn ngữ
♦Đàm thoại bí mật. ◇Hàn Phi Tử : Tần chi tướng dã (...) tạc huyệt ư vương chi sở thường ẩn ngữ giả (...) (Ngoại trữ thuyết hữu thượng ).
♦Câu đố. § Phải suy đoán mới hiểu ra ý nghĩa. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thử ẩn ngữ nhĩ. Hoàng quyên nãi nhan sắc chi ti dã, sắc bàng gia ti, thị tuyệt tự . , , (Đệ thất nhất hồi) Đó là câu đố: Hoàng quyên nghĩa là sợi tơ có sắc vàng, chữ sắc chắp với chữ ti thì thành chữ tuyệt .
♦Lời nói lóng. § Tức hắc thoại : Vốn chỉ ám ngữ, ám hiệu của các nhân vật giang hồ trong tiểu thuyết ngày xưa. Sau lưu hành trong các bang hội hoặc trong giới nghề nghiệp đặc thù. Người ngoài cuộc khó mà hiểu được.