e-hvtd v2.0 (9175)

隱地 ẩn địa
♦Đất che giấu.
♦Đất có nhiều bóng râm che ánh mặt trời.