e-hvtd v2.0 (9175)

隱伏 ẩn phục
♦Nấp kín, tiềm phục. ◇Khuất Nguyên : Tằng hư hi chi ta ta hề, Độc ẩn phục nhi tư lự , (Cửu chương , Bi hồi phong ) Đã có lần thở than xót xa hề, Một mình ẩn náu mà nghĩ ngợi.