e-hvtd v2.0 (9175)

陰雷 âm lôi
♦Sét không nghe tiếng mà đánh chết người.