e-hvtd v2.0 (9175)

陰極 âm cực
♦Âm khí cực thịnh. ◇Lưu Trú : Dương cực nhi giáng, âm cực nhi thăng, nhật trung tắc trắc, nguyệt doanh tắc khuy, thử thiên chi thường đạo dã , , , , (Tân luận , Giới doanh ).
♦Cực âm, đầu phát sinh điện âm (tiếng Pháp: pôle négatif). § Cũng gọi là phụ cực .