e-hvtd v2.0 (9175)

陰囊 âm nang
♦Bọc dái (bộ phận bên ngoài của sinh thực khí đàn ông, chứa dịch hoàn). § Cũng gọi là thận nang .