e-hvtd v2.0 (9175)

陣地 trận địa
♦Địa khu do quân đội cứ thủ khi tác chiến.