e-hvtd v2.0 (9175)

公安 công an
♦An ninh công cộng.
♦Giữ gìn trị an về trật tự công cộng, tài sản, v.v. ◎Như: công an cục sở công an.
♦Tên huyện ở tỉnh Hồ Bắc.