e-hvtd v2.0 (9175)

阿鼻地獄 a tì địa ngục
♦Một trong tám địa ngục, đọa vào đây chúng sinh phải chịu mọi loại cực hình không gián đoạn (thuật ngữ Phật giáo). ◇Đôn Hoàng biến văn : Thất nhật chi gian, mẫu thân tương tử, đọa A tì địa ngục, thụ vô gián chi dư ương , , , (Mục Liên duyên khởi ).