e-hvtd v2.0 (9175)

阿非利加 a phi lợi gia
♦Tức Phi Châu (tiếng Anh: Africa).