e-hvtd v2.0 (9175)

阿諛 a du
♦Siểm nịnh, bợ đỡ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô sanh vi Viên thị thần, tử vi Viên thị quỷ, bất tự nhữ bối sàm siểm a du chi tặc , , (Đệ tam thập nhị hồi) Ta sống làm tôi họ Viên, chết làm ma họ Viên, không như lũ chúng mày là những thằng a dua nịnh hót.