e-hvtd v2.0 (9175)

阿膠 a giao
♦Tên một loại thuốc đông y. § Làm bằng da lừa thành chất dính như cao, chủ trị đau nhức, bổ máu, an thai...