e-hvtd v2.0 (9175)

阿母 a mẫu
♦Mẹ, mẫu thân.
♦Vú em, vú nuôi, nhũ mẫu.