e-hvtd v2.0 (9175)

阿拉伯 a lạp bá
A Lạp Bá , A Lạp Bá bán đảo , tiếng Anh "Arabia Peninsula".