e-hvtd v2.0 (9175)

阿嬌 a kiều
♦Nguyên chỉ Trần hoàng hậu của Hán Vũ Đế. Sau mượn chỉ người con gái đẹp. ◇Tiêu Tử Hiển : Quang chiếu song trung phụ, Tuyệt thế đồng A Kiều , (Nhật xuất đông nam ngung hành ).