e-hvtd v2.0 (9175)

阿修羅 a tu la
♦Một trong lục đạo sáu nẻo tái sinh, khi thì được xem là hạnh phúc hơn người, khi bị xem là đau khổ hơn (đọa xứ ). Loại A-tu-la hạnh phúc là các loài chư thiên cấp thấp, sống trên núi Tu-di hoặc trong các lâu đài trong hư không. Loại A-tu-la đau khổ là loài chống lại chư thiên.