e-hvtd v2.0 (9175)

鏖戰 ao chiến
♦Đánh nhau quyết liệt, chiến đấu kịch liệt. ◇Tây du kí 西: Điều tam thập lục viên lôi tướng tề lai, bả Đại Thánh vi tại cai tâm, các sính hung ác ao chiến 調, , (Đệ thất hồi) Điều hợp ba mươi sáu tướng Sấm cùng tới vây Đại Thánh vào giữa, tất cả tận lực đánh nhau dữ dội.