e-hvtd v2.0 (9175)

錦囊 cẩm nang
♦Túi gấm. Thời Tam quốc, Khổng Minh sai Triệu Tử Long sang Đông Ngô trao cho túi gấm, trong có sẵn các sách lược.
♦Nghĩa bóng: Thi cảo đáng trân trọng hoặc vật phẩm quý báu.
♦Sách hướng dẫn.