e-hvtd v2.0 (9175)

鉦鼓 chinh cổ
♦Chiêng và trống. Ngày xưa, dùng trong quân đội để chỉ huy tiến lui.
♦Chỉ việc chiến tranh, binh sự. ◇Hán Thư : Thập cửu học Tôn, Ngô binh pháp, chiến trận chi cụ, chinh cổ chi giáo, diệc tụng nhị thập nhị vạn ngôn , , , (Đông Phương Sóc truyện ).