e-hvtd v2.0 (9175)

針法 châm pháp
♦Phép trị bệnh dùng kim chích vào huyệt.