e-hvtd v2.0 (9175)

金字塔 kim tự tháp
♦Phần mộ quốc vương Ai Cập ngày xưa. Là một trong bảy đại kì quan thế giới. § Gọi tên như thế vì tháp có hình như chữ kim .