e-hvtd v2.0 (9175)

酣歌 hàm ca
♦Chìm đắm trong say sưa ca múa. ◇Thư Kinh : Cảm hữu hằng vũ vu cung, hàm ca vu thất, thì vị vu phong , , (Y huấn ) Cứ mãi nhảy múa trong cung, say sưa ca hát ở nhà, thì gọi là phong tục ca múa, như đồng cốt thầy cúng lấy việc ca múa để thờ cúng thần tiên.
♦Hứng khởi cất tiếng hát lớn. ◇Tống Chi Vấn : Dã lão bất tri Nghiêu Thuấn lực, Hàm ca nhất khúc thái bình nhân , (Hàn thực hoàn Lục Hồn biệt nghiệp ) Ông già nhà quê không biết gì về tài sức của bậc vua Nghiêu vua Thuấn, Cao hứng hát to một bài ca của người thời thái bình thịnh trị.