e-hvtd v2.0 (9175)

郵政 bưu chính
♦Công việc chuyển thư từ, tiền bạc và bưu kiện từ nơi này tới nơi khác. § Còn gọi là bưu vụ .