e-hvtd v2.0 (9175)

部落 bộ lạc
♦Dân tộc chưa có tổ chức quốc gia.