e-hvtd v2.0 (9175)

達成 đạt thành
♦Đạt tới, hoàn thành. ◎Như: đạt thành nhiệm vụ .