e-hvtd v2.0 (9175)

達到 đạt đáo
♦Đến, tới (một địa điểm hoặc một giai đoạn nào đó). ◇Trâu Thao Phấn : Kim niên nhị nguyệt gian, kí giả do Anh động thân, kinh quá Pháp Quốc, Bỉ Quốc, Hà Quốc, nhi đạt đáo Đức Quốc , , , , , (Bình tung kí ngữ nhị tập , Biện ngôn ).
♦Đạt thành, đạt được. § Thường chỉ trình độ hoặc sự vật trừu tượng. ◎Như: hi vọng bổn công ti năng tảo nhật đạt đáo toàn tự động hóa sanh sản đích mục tiêu .