e-hvtd v2.0 (9175)

逼死 bức tử
♦Bức bách phải chết. ◇Hồng Lâu Mộng : Giá hội tử bức tử liễu, nhĩ môn toại liễu tâm! , (Đệ nhị thập ngũ hồi) Nó bị bức bách phải chết như thế, chắc chúng bay hả lòng hả dạ lắm!