e-hvtd v2.0 (9175)

八音 bát âm
♦Tám loại âm thanh: kim, thạch, ti, thổ, bào, trúc, cách, mộc . ◎Như: chung thuộc kim, khánh thuộc thạch, cầm sắt thuộc ti, tiêu địch thuộc trúc, sanh thuộc bào, huân thuộc thổ, cổ thuộc cách, ngữ thuộc mộc.