e-hvtd v2.0 (9175)

近東 cận đông
♦Vùng đất ở trung đông. ☆Tương tự: Trung Đông .