e-hvtd v2.0 (9175)

八股 bát cổ
Bát cổ tên một thể văn biền ngẫu tám vế dùng trong khoa cử thời Minh.
♦Nói chế giễu tính cách câu nệ cứng ngắc, không biết thích ứng biến thông. ◎Như: bát cổ đích giáo điều , bát cổ đích tác phong .