e-hvtd v2.0 (9175)

辨章 biện chương
♦Trình bày lí luận cho rõ ràng. ☆Tương tự: biện biệt .