e-hvtd v2.0 (9175)

八狄 bát địch
♦Thời cổ chỉ chung các giống dân sống phía bắc Trung Quốc.