e-hvtd v2.0 (9175)

躬行 cung hành
♦Chính mình ra tay làm.