e-hvtd v2.0 (9175)

跼蹐 cục tích
♦Vẻ sợ hãi căng thẳng.
♦Co quắp, cong queo.