e-hvtd v2.0 (9175)

贖命 thục mệnh
♦Đem nộp tiền tài, phẩm vật để mong chuộc mạng sống hoặc miễn khỏi tội hình. ◇Bắc sử : Kí đắc miễn tội, tức lệnh phúng luận, trách kì trân bảo, vị chi thục mệnh vật , , , (Hòa Sĩ Khai truyện ).