e-hvtd v2.0 (9175)

質成 chất thành
♦Nhờ người phân định phải trái thật giả.