e-hvtd v2.0 (9175)

貧賤交 bần tiện giao
♦Bạn bè từ thuở nghèo hèn. ◇Dụ thế minh ngôn : Bạc hãnh tặc! Nhĩ bất kí Tống Hoằng hữu ngôn: "Bần tiện chi giao bất khả vong, tao khang chi thê bất hạ đường ! : ", " (Quyển thập thất, Kim Ngọc nô bổng đả bạc tình lang ).