e-hvtd v2.0 (9175)

谷風 cốc phong
♦Gió xuân. Cũng như đông phong . Còn viết là cốc phong .