e-hvtd v2.0 (9175)

警句 cảnh cú
♦Câu thơ văn rất hay. ◇Hồng Lâu Mộng : Thông thiên khán lai, các hữu các nhân đích cảnh cú , (Đệ tam thập bát hồi) Xem hết các bài thơ, bài nào cũng có câu hay.