e-hvtd v2.0 (9175)

謹則無憂 cẩn tắc vô ưu
♦Cẩn thận thì không lo. ◎Như: cẩn tắc vô ưu, nhẫn tắc vô nhục , cẩn thận thì khỏi lo, nhẫn nhịn thì khỏi nhục.