e-hvtd v2.0 (9175)

謳歌 âu ca
♦Hát ca. ◇Khuất Nguyên : Ninh Thích chi âu ca hề, Tề Hoàn văn dĩ cai phụ , (Li tao ) Ninh Thích (chăn trâu) ca hát hề, Tề Hoàn Công nghe được, mời về làm quan giúp vua trị nước.
♦Ca vịnh để khen ngợi công đức. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lưỡng xuyên chi dân, hãn lạc thái bình, dạ bất bế hộ, lộ bất thập di. hựu hạnh liên niên đại thục, lão ấu cổ phúc âu ca , , , . , (Đệ bát thập thất hồi).