e-hvtd v2.0 (9175)

誥命 cáo mệnh
♦Chiếu lệnh triều đình phong tước vị.
♦Phụ nữ được phong hiệu. ◇Nho lâm ngoại sử : Ngã nhi kim thị yếu tố quan đích, nhĩ tựu thị cáo mệnh phu nhân , (Đệ nhị thập hồi).