e-hvtd v2.0 (9175)

誑惑 cuống hoặc
♦Dối trá, lừa gạt. ◇Hậu Hán Thư : Cuống hoặc bách tính (Mã Viện truyện ).