e-hvtd v2.0 (9175)

誌哀 chí ai
♦Bày tỏ lòng thương tiếc. ◎Như: cẩn điện chí ai, phục khất lễ giám , .