e-hvtd v2.0 (9175)

詰問 cật vấn
♦Hỏi tra, hỏi cặn kẽ.