e-hvtd v2.0 (9175)

詢問 tuân vấn
♦Hỏi tra, hỏi cho biết tình huống. ◇Hậu Hán Thư : Thì kinh sư địa chấn, đặc kiến tuân vấn , (Lưu Khoan truyện ).